Murovacie bloky

B-30 murovací blok

Murovací blok bez zvýšenej tepelnoizolačnej požiadavky, používaný na 30 cm hrubé vonkajšie a vnútorné nosné múry, taktiež vo viacvrstvovej stenovej konštrukcii.

Rozmery: 300x175x140 mm
Spotreba materiálu: 35 ks/m2 116 ks/m3
Počet tehál na palete: 168 ks/paleta
Pevnosť v tlaku: 25 N/mm2
Hmotnosť: 5,6 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW: 56 dB
Tepelný odpor bez omietky R: 1,7 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U: 0,57 W/m2K

Bakonytherm 25 N+F murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 38 cm hrubé obvodové nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou, čo znižuje spotrebu malty.

Rozmery: 250x380x240 mm
Spotreba materiálu: 10,7 ks/m2 42 ks/m3
Počet tehál na palete: 60 ks/paleta
Pevnosť v tlaku: 12 N/mm2
Hmotnosť: 16 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW: 44 dB
Tepelný odpor bez omietky R: 1,4 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U: 0,73 W/m2K

Bakonytherm 30 N+F murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 30 cm hrubé vonkajšie a vnútorné nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou čo znižuje spotrebu malty.

Rozmery: 300x250x240 mm
Spotreba materiálu: 16 ks/m2 53 ks/m3
Počet tehál na palete: 72 ks/paleta
Pevnosť v tlaku: 15 N/mm2
Hmotnosť: 13 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW: 39 dB
Tepelný odpor bez omietky R: 1,3 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U: 0,68 W/m2K

Bakonytherm 38 N+F murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 38 cm hrubé obvodové nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou, čo znižuje spotrebu malty.

Rozmery: 380x250x240 mm
Spotreba materiálu: 16 ks/m2 42 ks/m3
Počet tehál na palete: 60 ks/paleta
Pevnosť v tlaku: 15 N/mm2
Hmotnosť: 16 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW: 47 dB
Tepelný odpor bez omietky R: 2,2 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U: 0,42 W/m2K

Bakonytherm 44 N+F murovací blok

Murovací blok so zvýšenou tepelnoizolačnou schopnosťou a veľkou tlakovou pevnosťou, používaný na 44 cm hrubé obvodové nosné múry. Tehly sú spojené s perodrážkou, čo znižuje spotrebu malty.

Rozmery: 440x250x240 mm
Spotreba materiálu: 16 ks/m2 36,4 ks/m3
Počet tehál na palete: 48 ks/paleta
Pevnosť v tlaku: 12 N/mm2
Hmotnosť: 16 kg
Index vzduchovej nepriezvučnosti RW: 41 dB
Tepelný odpor bez omietky R: 3,01 m2K/W
Súčiniteľ prechodu tepla bez omietky U: 0,31 W/m2K