Keramické preklady

Keramický preklad 1-2 m

Keramický preklad slúži na premostenie otvorov od veľkosti 0,75-1,75 m, pri nenosných priečkových múroch. Pri nosných múroch treba nadbetónovať.

Počet na palete: 48 ks/paleta
Rozmery: 100x85 mm
Dĺžka: 1-2 m odstupňované po 0,25 m
Hmotnosť: 15,5 kg/bm

Bakony keramimicky preklad

Preklad s predpätým oceľovým lanom slúži na premostenie otvorov o veľkosti 0,75-2,75 m. Je použiteľný vo vonkajších aj vnútorných priestoroch. Keramický povrch prekladu sa dá ľahko omietať, komora vytvorená v strede prierezu zvyšuje tepelnoizolačnú schopnosť prekladu.

Počet na palete: 48 ks/paleta
Rozmery: 120x65 mm
Dĺžka: 1-3 m odstupňované po 0,25 m
Hmotnosť: 14 kg/bm

Bakony preklad s tehlovou výškou

Preklad s predpätým oceľovým lanom slúži na premostenie otvorov o veľkosti 0,75-2,50 m. Je použiteľný vo vonkajších aj vnútorných priestoroch. Keramický povrch prekladu sa dá ľahko omietať, komora a tepelnoizolačná vrstva nikecell, vytvorená v strede prierezu zvyšuje tepelnoizolačnú schopnosť prekladu. Ďalšou výhodou je, že výškou je totožná výške blokovej tehly, teda nie je potreba primurovať.

Počet na palete: 18 ks/paleta
Rozmery: 120x240 mm
Dĺžka: 1-3 m odstupňované po 0,25 m
Hmotnosť: 40 kg/bm